vertalingen

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

vertalingen

Kees Hink
Ter informatie: Ik wam toevallig wat kleine jammerlijkheden tegen in de
vertalingen, heb ze aangepast in deze changesets:

"Navigation settings" werd vertaald als "Zoek instellingen"[1]:
https://dev.plone.org/collective/changeset/226577

Spelfouten (voornamelijk d/t en onjuist spatiegebruik):
https://dev.plone.org/collective/changeset/226571
https://dev.plone.org/collective/changeset/226572
https://dev.plone.org/collective/changeset/226573
https://dev.plone.org/collective/changeset/226578

Er werd nogal eens "welke" gebruikt in plaats van "die". Dat is toegestaan in
formele schrijftaal (http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/903/), maar we
zijn geen ambtenaren, en onze klanten en gebruikers ook niet (altijd).
https://dev.plone.org/collective/changeset/226574

Kees

[1] "Zoek instellingen"? Ik laat mij niet commanderen, en trouwens ik had ze al
gevonden. http://www.spatiegebruik.nl/
_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: vertalingen

Maurits van Rees-3
Op 11-11-10 13:59, Kees Hink schreef:
> Ter informatie: Ik wam toevallig wat kleine jammerlijkheden tegen in de
> vertalingen, heb ze aangepast in deze changesets:

Helemaal mee eens.  Dank je.

--
Maurits van Rees
Programmer at Zest Software http://zestsoftware.nl
Personal website http://maurits.vanrees.org/

_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl