export/import

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

export/import

Zsazsa-2
Sziasztok!

No, azért fejlődő képes vagyok, mert közben rájöttem, hogy a Zope alól
az export/import-al lehet a teljes, vagy a egyes részeit a tartalomnak
kimenteni, illetve visszatölteni.

Sziasztok!

Zsolt_______________________________________________
Plone-Hungary mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-hungary