afmelden

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

afmelden

Annemiek van Schie
L.s.

Kunt u Annemiek van Schie afmelden voor deze mailinglist? Zij werkt niet langer voor IICD.

Alvast dank,

Hilde Eugelink
IICD


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl