Többnyelvű site

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Többnyelvű site

Károlyi György
Üdv a listának!

Linguaplone segítségével szeretnék egy többnyelvű tartalommal rendelkező
site-ot csinálni. A linguaplone honlapján ezt írják:

<idézet>
Enable multilingual support in your content types

At the top, instead of from Products.Archetypes.atapi import *, you add:

try:
    from Products.LinguaPlone.public import *
except ImportError:
    # No multilingual support
    from Products.Archetypes.atapi import *
<idézet vége>

Sajnos nekem, kezdőként, abszolút nem világos, hova kell ezeket a
sorokat betenni. Tud valaki ötletet adni?

Előre is köszönöm,
Gyuri

UI: Plone egy debian lenny-n fut.


_______________________________________________
Plone-Hungary mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-hungary