Standaard Plone site met FSS voor filesystemopslag

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Standaard Plone site met FSS voor filesystemopslag

Exterkate, H.J.A.

We werken al enige jaren met plone voor een intranet site

 

Plone 2.5.1,
CMF-1.6.2,
Zope (Zope 2.9.5-final, python 2.4.4, linux2),
Five 1.3.7,
Python 2.4.4c1 (#2, Oct 11 2006, 21:51:02) [GCC 4.1.2 20060928 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-13ubuntu5)],
PIL 1.1.5

 

In deze site lopen we tegen het probleem van een grote data.fs aan (>80 Gb). De site wordt instabiel, en we willen migreren naar een andere plone site, met externe data opslag.

 

We zijn nu een nieuwe plone server aan het installeren

  • Plone 3.3.4
  • CMF 2.1.2
  • Zope (unreleased version, python 2.4.6, linux2)
  • Python 2.4.6 (#1, Feb 16 2010, 12:19:52) [GCC 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4)]
  • PIL 1.1.6

Deze site hebben we voorzien van het product FSS (filesystem storage). Hoe kunnen we instellen dat files die we uploden (pdf,doc,plaatjes) worden opgeslagen op het filesystem? Je schijnt iets te moeten aanpassen in het ATfile content type, maar tot nu toe hebben we niet kunnen vinden hoe.

we krijgen wel een melding als we in het FSS config scherm zijn:

 

FSS Management

THIS SITE USES THE COMMON DEFAULT CONFIGURATION AND STORAGE AREA. IF THIS DOES NOT MATTER ON DEVELOPMENT SITES, YOU SHOULD NEVER DO THIS IN A PRODUCTION SITE. PLEASE FIX THE CONFIGURATION AS DESCRIBE IN THE DOCUMENTATION BEFORE ADDING ANY CONTENT IN THAT CASE.

 

 

 

 

 

 

Als iemand hier ervaring mee heeft, en dat wil delen, wij houden ons ten zeerste aanbevolen

 

 

 

Met vriendelijke groet

 

Ric Exterkate

 

----------

Ric Exterkate - Senior ICT Radiotherapy - UMC Utrecht

Tel +31-88-7553146 - Fax +31-88-7555850 - Email: [hidden email]

Heidelberglaan 100 - 3584 CX Utrecht - The Netherlands

 


De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.


This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Standaard Plone site met FSS voor filesystemopslag

Mark van Lent
Beste Ric,


On Feb 19, 2010, at 2:35 PM, Exterkate, H.J.A. wrote:

...
We zijn nu een nieuwe plone server aan het installeren
  • Plone 3.3.4
  • CMF 2.1.2
  • Zope (unreleased version, python 2.4.6, linux2)
  • Python 2.4.6 (#1, Feb 16 2010, 12:19:52) [GCC 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4)]
  • PIL 1.1.6
Deze site hebben we voorzien van het product FSS (filesystem storage). Hoe kunnen we instellen dat files die we uploden (pdf,doc,plaatjes) worden opgeslagen op het filesystem? Je schijnt iets te moeten aanpassen in het ATfile content type, maar tot nu toe hebben we niet kunnen vinden hoe.
we krijgen wel een melding als we in het FSS config scherm zijn:


Het is geen antwoord op je vraag, maar heb je al eens naar alternatieven, zoals plone.app.blob (http://plone.org/products/plone.app.blob) gekeken? Aan FileSystemStorage wordt namelijk niet meer actief ontwikkeld (zie ook http://dev.plone.org/collective/changeset/61500/FileSystemStorage).

Groeten,
Mark

-- 
Mark van Lent


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Standaard Plone site met FSS voor filesystemopslag

Mark van Lent
Hoi,

On Feb 19, 2010, at 3:04 PM, Mark van Lent wrote:

Het is geen antwoord op je vraag, maar heb je al eens naar alternatieven, zoals plone.app.blob (http://plone.org/products/plone.app.blob) gekeken? Aan FileSystemStorage wordt namelijk niet meer actief ontwikkeld (zie ook http://dev.plone.org/collective/changeset/61500/FileSystemStorage).

Een collega corrigeerde mij: ik had natuurlijk naar iw.fss had moeten kijken, waar nog WEL aan ontwikkeld wordt (http://pypi.python.org/pypi/iw.fss). Sorry...

Groeten,
Mark

-- 
Mark van Lent


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl