Samenvatting Nederlandse Plone Gebruikersdag 2010

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Samenvatting Nederlandse Plone Gebruikersdag 2010

Maurits van Rees-3
Beste Plonistas,

Beter laat dan nooit hoop ik: mijn samenvatting van de Nederlandse Plone
Gebruikersdag 2010 van half september:
http://maurits.vanrees.org/weblog/archive/2010/11/plone-gebruikersdag
Inclusief links naar de wat uitgebreidere samenvattingen.

Standaard zie je alleen Engelse items op mijn site, tenzij je op het
Nederlandse vlaggetje klikt.  Ik zou LinguaPlone nog eens een keer wat
beter moeten instellen misschien.  Ach ja... :-)

And from three talks I have summaries in English:

- Geir: http://maurits.vanrees.org/weblog/archive/2010/09/plone4
- Jean-Paul:
http://maurits.vanrees.org/weblog/archive/2010/09/mobile-websites
- Vincent: http://maurits.vanrees.org/weblog/archive/2010/11/jquery-pyproxy

Gegroet,

--
Maurits van Rees
Programmer at Zest Software http://zestsoftware.nl
Personal website http://maurits.vanrees.org/
_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl