Re: Plone op webserver van mijndomein

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Plone op webserver van mijndomein

Franklin Kingma
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.

Hanfo wrote
Hi,

Ik ben geïnteresseerd in Plone om een CMS te bouwen voor mijn club.
De meeste CMS'en die ik heb bekeken zij erg gebruikers onvriendelijk en behoeven een grote leercurve. Ik hoop in Plone een meer gebruikersvriendelijke omgeving te vinden.
Nu wil ik Plone installeren op een Apache server van Mijn Domein als test omgeving.
Plone heeft een geheel andere procedure voor installatie dan de meeste doorsnee CMS systemen en ik heb op mijn server op mijn Domein geen toegang tot de console.
Weet iemand welke tutorial ik het beste kan volgen en welk pakket ik moet downloaden om de installatie voor elkaar te krijgen. Heeft iemand al een dergelijke ervaring met zulke installaties van Plone en waar moet ik op letten?

Bedankt.
Voor zover ik weet heb je console toegang nodig om plone te kunnen installeren. Als andere pakketten met een druk op de knop vallen te installeren dan hebben ze daar waarschijnlijk het een en ander aan scripts voor gemaakt, misschien kan men dat ook voor plone, ik zou dus eens contact opnemen met Mijn Domein of uitkijken naar een andere hoster :)