Plonegov in Nederland marketen?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plonegov in Nederland marketen?

rogererens
Enkele dagen geleden is door een aantal gemeenten de gebruikersvereniging typo3gem opgericht. Wordt het niet ook de hoogste tijd Plone op die markt zichtbaarder te maken? Plonegem of Plonegov zou toch een prima alternatief voor overheden kunnen zijn?

We zouden eens moeten achterhalen waarom recent Haarlem, Houten, Waterland en Wijk bij Duurstede voor TYPO3 hebben gekozen.
Ook kan misschien Bouke Koelstra (OSOSS) eens benaderd worden om Plone meer in de picture te krijgen. Iets voor de Stichting Zope Plone om achteraan te gaan?