Plone gebruikersdag 2011

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plone gebruikersdag 2011

Maurits van Rees-3
Beste mensen,

De Nederlandse Plone gebruikersdag komt eraan: 20 september in De Balie
in Amsterdam. Meer info:
http://www.plone.nl/evenementen/plone-gebruikersdag-2011

Nu wil ik best een lang of kort praatje ergens over houden, maar ik heb
nog geen idee waarover.  Dat geldt vast voor meer Plonistas.  Dus laat
maar eens van je horen: waar wil jij nu graag een presentatie of
lightning talk over zien en horen? Wellicht kunnen we hier vraag en
aanbod matchen.

Komt allen en het wordt weer fantastisch!

--
Maurits van Rees
Web App Programmer at Zest Software: http://zestsoftware.nl
Personal website: http://maurits.vanrees.org/

_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
https://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-plone-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Plone gebruikersdag 2011

Paul Roeland
On 2011-08-06 01:11, Maurits van Rees wrote:

> Beste mensen,
>
> De Nederlandse Plone gebruikersdag komt eraan: 20 september in De Balie
> in Amsterdam. Meer info:
> http://www.plone.nl/evenementen/plone-gebruikersdag-2011
>
> Nu wil ik best een lang of kort praatje ergens over houden, maar ik heb
> nog geen idee waarover.  Dat geldt vast voor meer Plonistas.  Dus laat
> maar eens van je horen: waar wil jij nu graag een presentatie of
> lightning talk over zien en horen? Wellicht kunnen we hier vraag en
> aanbod matchen.

Ik denk dat een praatje over data-import welkom zou wezen
(transmogrifier, funnelweb, ..., misschien in non-tech termen uitleggen
wat het verschil is tussen deze oplossingen en welke het meest geschikt
is in welke situatie).

Vaak zit er veel info in andere systemen zoals Joomla, Galleries,
Sharepoint (heaven forbid...) en hoe daarmee om te gaan is een moeilijk
proces, wat echter wel doorslaggevend kan zijn voor succes van een
deployment.

Paul


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
https://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-plone-nl