Plone-ban jártas szakit keresünk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plone-ban jártas szakit keresünk

Gabor Barta
Plone-ban jártas szakit keresünk Üdv,

Cégünk honlapjának alkalomszerű farigcsálásához, adminisztrációjához keresnénk valakit. Angol nyelvtudás jól jöhet, de nem létfeltétel. A meló alkalomszerű lenne, nem feltétlenül kell profi ember, de hozzáértő legyen.

Barta Gábor

_______________________________________________
Plone-Hungary mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-hungary