Plone 4.0 vertalingen aanpassen: nu nog simpeler

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plone 4.0 vertalingen aanpassen: nu nog simpeler

Maurits van Rees-3
Beste Plonistas,

Even een kleine tip voor vertalers. In Plone 4 staan alle vertalingen
niet meer in i18n maar in locales. Dat betekent dat alle Nederlandse
vertalingen netjes bij elkaar staan in 1 directory zonder alle andere
talen erbij. plone.app.locales haalt PloneTranslations via svn:externals
binnen. Dus als je Nederlandse vertalingen wilt bijwerken, heb je alleen
maar een kleine checkout nodig hiervan:

https://svn.plone.org/svn/collective/PloneTranslations/trunk/locales/nl/LC_MESSAGES

Vertaal ze!

--
Maurits van Rees
Programmer, Zest Software

_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl