Naamsbekendheid Plone vergroten bij "beslissers"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Naamsbekendheid Plone vergroten bij "beslissers"

rogererens
Nog een suggestie voor de Stichting:

in navolging van de fundraisings voor bijvoorbeeld Alex Clark en Lennart Regebro is het misschien wel een uitdagend idee om alle Plone leveranciers van Nederland een substantieel bedrag bij elkaar te laten brengen voor een high-impact advertentie in de ICT-bijlage van het Financieele Dagblad op 20 mei. Zou toch mooi zijn als in bedrijven Plone niet alleen maar gestimuleerd wordt vanuit de "techneutenkant" maar ook gevraagd wordt door de "businesskant" (vermoedelijk valt het gros van de FD-lezers in die laatste categorie). Er zijn nog 13 dagen om de minstens 3050 euro in te zamelen