Installatie PLONE Intranet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Installatie PLONE Intranet

rwestein@planet.nl
Hallo,
Ik heb Plone op een Windows server geinstalleerd, maar IIS moet dan ook geinstalleerd zijn om Plone als Intranet te laten functioneren.
Wat moet er in IIS aangepast worden om de plone site te publiceren? Ik kan er geen documentatie over vinden.

Dank!
Rob


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
https://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-plone-nl