[Four Digits vertaalsprint 2009 discussion] Minivertaalsprint 3/4 april

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Four Digits vertaalsprint 2009 discussion] Minivertaalsprint 3/4 april

Roel Bruggink
Beste medesprinters,

Ter kennisgeving:
Voor het avondeten hebben we om 19:00 afgeproken bij onze Griekse buren, dus graag voor die tijd aanwezig zijn :)

Zijn er nog mensen die een overnachting zoeken?


Roel

--
Archive: http://www.openplans.org/projects/fourdigits-vertaalsprint-2009/lists/fourdigits-vertaalsprint-2009-discussion/archive/2009/03/1238492489809
To unsubscribe send an email with subject "unsubscribe" to [hidden email].  Please contact [hidden email] for questions.


_______________________________________________
Plone-NL mailing list
[hidden email]
http://lists.plone.org/mailman/listinfo/plone-nl